Apie asociaciją

„Lietuvos veislinių paukščių augintojų asociacija“ yra veislinius naminius paukščius veisiančių ir auginančių bei kitaip su ta veikla susijusių fizinių ar juridinių asmenų savanoriška sąjunga, atstovaujanti jų ekonominius ir juridinius interesus, siekianti mažiausiomis sąnaudomis aprūpinti juos reikiama informacija, vienijanti jos narius bei koordinuojanti jų veiksmus, gerinant veislinių paukščių auginimo sąlygas, populiarinant grynųjų veislių naminių paukščių auginimą Lietuvoje, siūlant tik geros kokybės veislinius ir dekoratyvinius paukščius.

Asociacija įkurta 2012 lapkričio 21 dieną.

Asociacijos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Asociacijos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir Asociacijos įstatais.

Asociacijos nariu gali būti kiekvienas veiksnus, 18 metų sulaukęs fizinis asmuo ir/arba juridinis asmuo, užsiimantis veislinių paukščių veisimu ir auginimu, ar su tuo susijusia veikla, pateikęs raštišką prašymą ir dviejų Asociacijos narių rekomendacijas, nustatyta tvarka sumokėjęs stojamąjį mokestį bei mokantis nario mokesčius ir suinteresuotas Asociacijos veikla. Asociacijos nariais taip pat gali būti ir kitų valstybių juridiniai ar fiziniai asmenys, atitinkantys aukščiau nurodytas sąlygas. Nariams, kurie yra juridiniai asmenys, Asociacijoje atstovauja juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

2015-06-16 asociacija pakeitė pavadinimą į „Lietuvos veislinių paukščių augintojų asociacija“.

Į viršųTikslai

Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų, užsiimančių veislinių paukščių veisimu ir auginimu bei užsiimančių su tuo susijusia veikla, suvienijimas, siekiant sukurti pažangų požiūrį į veislinių paukščių veisimą, auginimą ir priežiūrą, populiarinti grynųjų veislių naminių paukščių auginimą Lietuvoje ir kitose šalyse, savo darbais puoselėti Lietuvos kraštovaizdį, gražinti Lietuvos ūkius;

Asociacijos ir jos narių interesų atstovavimas ir gynimas visose valstybės valdžios ir valdymo, savivaldybių ir teisėsaugos institucijose, kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose Lietuvoje ir/arba užsienio valstybėse;

sąlygų glaudesniam savo narių bendradarbiavimui tarpusavyje bei su kitomis analogiškomis Lietuvos ir užsienio šalių organizacijomis sudarymas;

tarpininkavimas ryšiams tarp Rytų ir Vakarų šalių veislinių paukščių augintojų sukurti ir palaikyti;

žinių apie veislinių paukščių auginimą, veisimą, priežiūrą, introdukciją kaupimas, jų apdorojimas ir platinimas Asociacijos narių tarpe bei visuomenėje;

reklamos organizavimas, visuomenės nuomonės formavimas;

Asociacijos veiklos perspektyvinės programos bei projektų rengimas ir vykdymas;

narių darbui reikalingų metodikų ir rekomendacijų rengimas;

seminarų bei praktinių užsiėmimų organizavimas ir rengimas;

parodų rengimas ir dalyvavimas jose;

dalyvavimas kitų asociacijų veikloje.

Į viršųNarystė

Norintiems įstoti į asociaciją, prašome užpildyti žemiau pateiktą anketą ir ją atsiųsti el. paštu info(eta)veisliniu-pauksciu-augintoju-asociacija(dot)lt .

Anketa Microsoft World DOC formatu.

Anketa Adobe Reader PDF formatu.

Pritarus Jūsų narystei asociacijoje turėsite sumokėti stojamąjį mokestį 15€ ir metinį 30€ nario mokestį į asociacijos sąskaitą LT334010042503104091 Luminor Bank AS banke.

Į viršų


Nariai

Nr. Asmuo Vietovė Kontaktai Auginami paukščiai Pastabos
1 Stasys Juknevičius Garbės narys
2 Antanas Slučka Garbės narys
3 Darius Brazaitis Šakių raj. +370šeši55791nulis8
brazatoriuss(eta)gmail(dot)com
www.veisliniaipauksciai.lt
4 Rolandas Pauža
5 Kęstutis Bybartas
6 Vesta Šarapajevaitė
7 Karolis Krumskas
8 Julita Ivanauskienė
9 Agnė Blechertienė
10 Jūratė Kiauleikienė
11 Orinta Krasauskienė
12 Egidijus Grybas
13 Veslav Spiridovič
14 Raimonda Urbienė
15 Elena Vėbrienė
16 Audrius Verseckas Varėnos raj. +370šeši869šeši816
verseckas(eta)gmail(dot)com
Vištų didžiosios veislės: Australorp, juodai apkraštuoti Barnevelder, Vogtländer, Marans, Araucana, mėlyni Orpingtons.
17 Mindaugas Slančiauskas
18 Česlovas Dainauskas
19 Danguolė Marmukonienė
20 Donatas Monkevičius
21 Vidas Baliukonis
22 Gediminas Jančauskas
23 Raivis Vancers Latvija raivis.vancers(eta)inbox(dot)lv